REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád společnosti vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě.

Záruční lhůta je 24 měsíců, pokud není uvedeno více.

Kontrola zásilky

Při převzetí balíčku od zaměstnance České pošty máte právo si balíček zkontrolovat, zda není mechanicky poškozen. V případě poškození máte možnost uplatnit u České pošty reklamaci.

Za všech okolností se snažíme vyjít zákazníkům vstříc. V případě, že objevíte na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, která nebyla způsobena nevhodným používáním, ale samotnou vadou zboží, máte právo na reklamaci v záruční lhůtě.

Reklamované zboží musíte zaslat včetně kopie dodacího listu a průvodního dopisu se stručným popisem vady zboží.

O průběhu reklamačního řízení budete informováni emailem.

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů.

Našim cílem je vyřídit reklamaci k Vaší spokojenosti.

Adresa pro reklamace:

Tovega Grand s.r.o.
Adresa:

ÁJA
Palackého 1
75002 Přerov

IČ 28647998
DIČ CZ28647998

PO - PÁ 9.00 - 17.00 

Tel./fax: 725 148 715
Mobil: 725 148 715
E-mail: obchod@ajashop.cz
WWW: ajashop.mimishop.cz

Veškeré dotazy jsme schopni vyřídit na emailu obchod@ajashop.cz a tel./fax: 725 148 715